Forfatter: roarthon@outlook.comSide 2 av 4

CIA – Ikke det du tror

Confidentiality – Integrity – Availability eller Konfidensialitet – Integritet – Tilgjengelighet

Beredskapsplaner

Adgangskontroll

Personellsikkerhet

Inntrengningstesting

Likestilling

Analyse

Standardisering

Kjærlighet

Kryptologi