Forfatter: roarthon@outlook.comSide 2 av 2

MENNESKER, TEKNOLOGI, SOSIALE MEDIER og sånn

Tekst og bilder relatert til mennesker og vår bruk av teknologi/sosiale medier med mer.

LEDELSE og sånn

Tekst og bilder relatert til ledelse, lederrolle og ansvar knyttet til sikkerhet og mye mer.

FORSVARET og sånn

Noen bilder og tekst som er relatert til Forsvarets forhold til sikkerhet, kultur, ledelse, teknologi og mye mer.

EOS-TJENESTENE og sånn

Tekst og bilder relatert til Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politiets sikkerhetstjeneste og Etterretningstjenesten.

POLITIET og sånn

Tekst og bilder relatert til Politiet og domstolene når det gjelder politioppgaver og etterforskning av digitale hendelser med mye mer.