Confidentiality – Integrity – Availability eller Konfidensialitet – Integritet – Tilgjengelighet